ECOSHOP common

Terms&Conditions

นโยบายการการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

บริษัทมีนโยบายรับคืนหรือเปลี่ยนสินค้าภายใน14วัน  นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • เป็นสินค้าที่ชำรุดจากการผลิตหรือสินค้าไม่ตรงกับรายการที่ลูกค้าสั่งซื้อ
  • บรรจุภัณฑ์ของสินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์

โดยทางบริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการส่งคืนสินค้าเอง
แต่ถ้าสินค้าชำรุดหรือเสียหายจากการขนส่ง  การรับประกันสินค้าหรือชดเชยค่าเสียหายจะเป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทขนส่งและประเภทของการส่งที่ลูกค้าได้เลือกไว้
ขั้นตอนการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า
โปรดส่งอีเมล์ขอเปลี่ยนหรือคืนสินค้ามาที่ [email protected] กรุณาระบุข้อมูลดังต่อไปนี้

  • ชื่อและเบอร์โทรติดต่อของท่าน
  • รหัสการสั่งซื้อ (Order Number)
  • รหัสสินค้าที่ต้องการเปลี่ยน (Item Number)
  • เหตุผลในการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า

หลังจากนั้นแผนกบริการลูกค้าจะติดต่อท่านเพื่อยืนยันและแจ้งกระบวนการเปลี่ยนสินค้า หรือการคืนเงิน
ท่านสามารถส่งสินค้าคืนเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเราแล้วเท่านั้น เมื่อได้รับสินค้าที่ส่งคืน ฝ่ายตรวจสอบสินค้าจะใช้เวลาประมาณ 5วันทำการ เพื่อตรวจสอบสภาพสินค้า และดำเนินการการคืนเงิน หรือเปลี่ยนสินค้าให้แก่ท่าน    โดยการคืนเงิน  บริษัทอาจจทำการโอนเงินเข้าบัญชีธนาคารหรือบัตรเครดิตของท่าน ตามความเหมาะสม