ECOSHOP common

about ECOSHOP

ECOSHOP

: เวทีสำหรับขายสินค้าที่มีดีไซน์…เพื่อสิ่งแวดล้อมที่แรกในประเทศไทย


ECOSHOP

: เกิดจาก

  • ความใฝ่ฝันของนักศึกษาออกแบบคนหนึ่ง(ผมเอง)ที่อยากอยู่กับสินค้าที่มีดีไซน์
  • คำถามจากเจ้าของโรงงานว่า “ผลิตแล้วจะขายที่ไหน”
  • เวทีประกวดสินค้าเพื่อสิ่งแวดล้อมที่มีมากมาย แต่เมื่อประกาศผลแล้ว…ผลงานไปอยู่ที่ไหนหมด

ECOSHOP

: นำสินค้ามาจาก

  • ต่างประเทศ ที่ไหนที่เค้าว่าเจ๋ง…เราจะไปหามา
  • ในประเทศ ไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็ตาม คุณสามารถนำสินค้ามาวางขายกับเราได้

ECOSHOP

: ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการบรรเทาความเจ็บป่วยของโลกใบนี้ ในวิถีทางที่เราถนัด และเมื่อคุณก้าวเข้ามาในเวทีของเรา เราอยากให้คุณได้ใช้เวลากับเรื่องราวและรายละเอียดของสินค้า ก่อนกลับออกไปด้วยความคิดสร้างสรรค์และแนวทางในการรักษาโลกใบนี้ของเรา